this dir | view | cards | source | edit | dark top

Bonusový test

Definice (41)Věty a důkazy (15)Přehledy (13)

Definice (41)

definujte…

Věty a důkazy (15)

vyslovte a dokažte… / uveďte a dokažte…

Přehledy (13)

přehledově sepište, co víte o…

uveďte definice, tvrzení, věty, příklady a souvislosti – důkazy nejsou vyžadovány