this dir | view | cards | source | edit | dark top

Lineární algebra: cvičení

Gaussova eliminační metoda

matice soustavy vs. rozšířená matice soustavy (s pravými stranami rovnic) elementární úpravy odstupňovaný tvar (REF)